Områder

Områder er en organisatorisk enhed for dine låse. Med et område kan låse, der hører sammen, også sammenføjes i AXM Classic .

Et klassisk eksempel på anvendelse af områder er lokaliteter, f.eks. et indgangsområde, Et indgangsområde kan omfatte flere døre og låse. Her ville det være praktisk, hvis du ikke skal "berøre" alle disse låse ved arbejde på låseanlægget. Anvendelse af områder muliggør netop dette og flere komfortfunktioner for dig:

Områder er en organisatorisk bestanddel. Ideelt oprettes områder før låse (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg og Oprettelse af område).

BEMÆRK

notice

Maksimalt et område pr. lås

En lås kan maksimalt kun tilhøre et område. Der er ingen overlappende områder i AXM Classic . Hvis et andet område tildeles en lås, fjernes denne lås eventuelt automatisk fra dens hidtidige område.

  1. I vinduet Sortiment - detaljer er det ved hjælp af spalten Sortiment - detaljer muligt at kontrollere, om en lås allerede er tildelt et område.

Matrix uden områder

Matrix med områder