Persongrupper

Persongrupper er en organisatorisk enhed. Med en persongruppe kan personer (eller deres identifikationsmedier), der hører sammen, også sammenføjes i AXM Classic .

Det klassiske eksempel for anvendelsen af persongrupper er afdelinger. Det er meget sandsynligt, at alle medarbejdere i en afdeling får samme rettigheder (f.eks. skal alle mekanikere kunne betjene alle låse i værkstedet). I stedet for at tildele de nødvendige rettigheder til hvert identifikationsmedium enkeltvist: Gruppér identifikationsmedierne sammen til en persongruppe, og beregn hele persongruppen på en gang.

Persongrupper tilbyder derudover flere fordele:

Persongrupper er en organisatorisk bestanddel. Ideelt oprettes persongrupperne før identifikationsmedierne (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg og Oprettelse af persongruppe).

BEMÆRK

notice

Maksimalt en persongruppe pr. identifikationsmedium

Et identifikationsmedium kan maksimalt kun tilhøre en persongruppe. Personer, der tilhører flere afdelinger, findes ikke i AXM Classic . Hvis et identifikationsmedium tildeles en anden persongruppe, fjernes dette identifikationsmedium eventuelt automatisk fra dets hidtidige persongruppe.

  1. I vinduet Gruppe af personer er det ved hjælp af spalten Gruppe af personer muligt at kontrollere, om et identifikationsmedium allerede er tildelt en persongruppe.

Matrix uden persongrupper

Matrix med persongrupper