Udskiftning og sletning

 1. AXM Classic åbner.
 2. Liste over låse eller matrixvisning åbner.
 3. Egnet reservelås forefindes.
 4. Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Markér den defekte lås.
 3. Under Assistenter klikkes på knappen Lås defekt / udskift.
 4. Assistent til behandling af en defekt lås åbner.
 5. Vælg funktionen Udskift lås .
 6. Klik på knappen Gå til.
 7. Spørgsmål om nulstilling åbner.
 8. Klik på knappen Nej.
 9. Spørgsmål om nulstilling lukker.
 10. Spørgsmål om oprettelse af en reservelås åbner.
 11. Eventuelt ændres indtastningen i feltet Kopier navn.
 12. Klik på knappen Ja.
 13. Spørgsmål om oprettelse af en reservelås lukker.
 14. Reservelås kan allerede ses i baggrunden i matrixen.
 15. Assistent forbereder synkronisering af reservelås.
 16. Klik på knappen Gå til.
 17. Reservelås synkroniseres.
 18. Reservelås er synkroniseret.
 19. Klik på knappen Luk.
 20. Assistent til behandling af en defekt lås lukker.
 21. Markér den defekte originale lås.
 22. Klik på knappen Slet.
 23. Defekt lås slettes fra låseplanen.
 1. Reservelås vises i matrixen.