Behandling af defekte låse

Defekte låse er ærgerlige. Årsager til svigt kan være:

Alle handlinger er altid tilgængelige via assistent-området på højre side:

AXM Classic understøtter dig med en assistent ved reparation af defekte låse.

Følgende oversigt hjælper dig med at træffe den rigtige fremgangsmåde (informationer om sammenhængen mellem lås og :

Lås kræves umiddelbart igen:

Egnet til:

Vedligeholdelse

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Låse med udefineret softwaretilstand.

 • Låse, der er beskadiget udvendigt (f.eks. skrammer).
 • Låse, der for en sikkerheds skyld skal udskiftes (f.eks. er blevet våde).

For altid ødelagte låse (f.eks. knopgreb knækket af), der skal udskiftes.

Situationseksempel:

Vedligeholdelse

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Sygeseng stødt imod knopgreb, knopgreb bøjet

Sygeseng stødt imod knopgreb, knopgreb knækket af

Forløb:

Vedligeholdelse

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

 1. Nulstilling (= SID i database fri igen)
 2. Ny synkronisering (= SID skrives straks igen i samme lås)

Lås fungerer igen som før efter vedligeholdelsen.

Nulstilling og udskiftning

 1. Nulstilling (= SID i database markeret som defekt og fjernet fra original lås)
 2. Synkronisering af udskiftnings-lås med ny SID

SID forefindes ikke længere i låsen på grund af nulstillingen. Låsen kan derfor ikke længere anvendes. Men den kan synkroniseres på ny. En ny SID kan dermed skrives i låsen.

Den hidtidige lås forbliver i databasen med sin SID og markeres som defekt.

Udskiftning og sletning

 1. Synkronisering af udskiftnings-lås med ny SID
 2. Sletning af defekt lås

En ødelagt lås kan naturligvis ikke længere nulstilles. Den erstattes derfor af en reservelås med en ny SID. SID for den defekte lås kan fremover anvendes til en anden lås igen.

Lås kræves umiddelbart ikke igen:

Egnet til:

Nulstil

Rens (software-nulstilling)

 • Låse, der er beskadiget udvendigt (f.eks. skrammer).
 • Låse, der for en sikkerheds skyld skal udskiftes (f.eks. er blevet våde).

Låse med udefineret softwaretilstand.

Situationseksempel:

Nulstil

Rens (software-nulstilling)

Sygeseng stødt imod knopgreb, knopgreb bøjet. Dør skal repareres, derfor ikke noget umiddelbart behov for en låsecylinder.

Afbrudt programmering

Forløb:

Nulstil

Rens (software-nulstilling)

Nulstil

Med nulstilling fjernes SID fra låsen.

Senere kan en anden lås synkroniseres med denne post, som får samme SID.

Rens (nulstilling kun i database/software-nulstilling)

Softwarenulstillingen vedrører kun databasen i AXM Classic. Den reelle lås forbliver uberørt deraf. Forenklet sagt nulstilles låsen i databasen, uden at den reelle lås også rent faktisk nulstilles.

SID adskilles fra SID i den hidtil anvendte lås ved softwarenulstilling i databasen.

Efter rens af en post kan en vilkårlig lås senere synkroniseres igen med denne post, der får samme SID. AXM Classic kan efter softwarenulstillingen ikke længere vide, at SID allerede er tildelt. Vær derfor opmærksom på at nulstille den lås, der hidtil blev brugt til denne post (se Nulstilling af lås). Dermed slettes SID fra den gamle lås, og det forhindres, at samme SID er i omløb to gange.

BEMÆRK

notice

AX-komponenter: SmartCD.MP eller SmartStick AX for første synkronisering

Under den første synkronisering af AX-komponenter overføres virkelig mange data. Bærerfrekvensen og dermed overførselshastigheden er væsentligt højere ved SmartCD.MP eller ved SmartStick AX.

 1. Især til den første synkronisering af AX-komponenter anvendes helst et SmartCD.MP eller en SmartStick AX.