Nulstilling og udskiftning

 1. AXM Classic åbner.
 2. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
 3. Identifikationsmedium foreligger.
 4. Udskiftnings-identifikationsmedium foreligger.
 5. Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Markér det defekte identifikationsmedium.
 3. Under Assistenter klikkes på knappen Transponder defekt / udskift.
 4. Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium åbner.
 5. Vælg funktionen Udskift transponder.
 6. Klik på knappen Gå til.
 7. Spørgsmål om nulstilling åbner.
 8. Klik på knappen Ja.
 9. Spørgsmål om nulstilling lukker.
 10. Identifikationsmedium nulstilles.
 11. Assistent forbereder programmering af udskiftnings-identifikationsmedium.
 12. Klik på knappen Gå til.
 13. Udskiftnings-identifikationsmedium programmeres.
 1. Udskiftnings-identifikationsmedium er synkroniseret.