Behandling af defekte identifikationsmedier

Identifikationsmedier kan blive defekte:

Alle handlinger er altid tilgængelige via assistent-området på højre side:

Hvis identifikationsmediet er bortkommet på grund af tyveri eller tab, skal det spærres (se Vedvarende spærring og udskiftning af mistet/stjålet identifikationsmedium).

Følgende oversigt hjælper dig med at træffe den rigtige fremgangsmåde. Det er nyttigt, hvis du ved, hvordan identifikationsmedier og TID hænger sammen (se Identifikationsmedier, låse og låseplan).

Transponder/reservetransponder kræves umiddelbart igen:

Egnet til:

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Identifikationsmedier med udefineret softwaretilstand.

  • Identifikationsmedier, der er beskadiget udvendigt (f.eks. skrammer).
  • Identifikationsmedier, der for en sikkerheds skyld skal udskiftes (f.eks. er blevet våde).

For altid ødelagte identifikationsmedier (f.eks. forbrændt), der skal udskiftes.

Situationseksempel:

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Medarbejderens transponder er faldet i poolen.

Konsekvens: Transponder fungerer, men risiko for, at den svigtet på grund af vandets påvirkning.

Medarbejderens transponder er faldet i lejrbålet.

Konsekvens: Transponder er smeltet og ødelagt for altid.

Forløb:

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

Nulstilling og udskiftning

Sletning og udskiftning

Ny synkronisering (vedligeholdelse)

  1. Nulstilling (= TID i database fri igen)
  2. Ny synkronisering (= TID skrives straks igen i samme identifikationsmedium)

Identifikationsmediet fungerer igen som før efter vedligeholdelsen.

Nulstilling og udskiftning

  1. Nulstilling (= TID i database markeret som defekt og fjernet fra originalt identifikationsmedium)
  2. Synkronisering af udskiftnings-identifikationsmedium med ny TID

TID forefindes ikke længere i identifikationsmediet på grund af nulstillingen. Identifikationsmediet kan derfor ikke længere anvendes. Men det kan synkroniseres på ny. En ny TID kan dermed skrives i identifikationsmediet.

Sletning og udskiftning

  1. Sletning (= TID i database fri igen)
  2. Synkronisering af udskiftnings-identifikationsmedium med samme TID

Et ødelagt identifikationsmedium kan naturligvis ikke nulstilles, da det ikke længere kan reagere. TID forbliver dermed i identifikationsmediet. Ved et defekt identifikationsmedium er det lige meget, da TID ikke længere kan sendes nogen steder hen. TID anvendes altså til udskiftnings-identifikationsmediet.

Det er et problem, hvis det formodet defekte identifikationsmedium fungerer igen. Samme TID er så i omløb to gange - en gang på det originale identifikationsmedium og en gang på udskiftnings-identifikationsmediet.

Låse ville behandle begge identifikationsmedier identisk på grund af den samme TID, selvom to forskellige personer kan være i besiddelse af identifikationsmedierne. Det udgør en sikkerhedsrisiko.

Vær derfor sikker på, at identifikationsmediet, der skal udskiftes, i dette tilfælde virkelig er og forbliver defekt.

Transponder/reservetransponder kræves ikke:

Egnet til:

Tage ud af drift og lade være i database

Tage ud af drift og slette fra database

For altid ødelagte identifikationsmedier (f.eks. forbrændt), der ikke skal udskiftes (f.eks. medarbejder stopper)

For altid ødelagte identifikationsmedier (f.eks. forbrændt), der ikke skal udskiftes (f.eks. medarbejder stopper)

Situationseksempel:

Tage ud af drift og lade være i database

Tage ud af drift og slette fra database

Medarbejderens transponder er faldet i lejrbålet ved medarbejderens afslutningsfest.

Konsekvens: Transponder er smeltet og ødelagt for altid, medarbejder forefindes ikke længere.

Medarbejderens transponder er faldet i lejrbålet ved medarbejderens afslutningsfest.

Konsekvens: Transponder er smeltet og ødelagt for altid, medarbejder forefindes ikke længere.

Forløb:

Tage ud af drift og lade være i database

Tage ud af drift og slette fra database

Tage ud af drift og lade være i database

  1. Markér som taget ud af drift (= TID i database markeret som defekt)

Det ødelagte identifikationsmedium beholder godt nok sin TID, men TID blokeres i databasen. Da identifikationsmediet ikke slettes, forbliver TID fortsat i databasen sammen med markeringen som defekt. Nye identifikationsmedier kan ikke oprettes med denne TID.

Samme TID kan dermed ikke komme i omløb to gange.

Tage ud af drift og slette fra database

Sletning (= TID i database fri igen)

Her gælder altid det samme ved udskiftning som ved sletning. Det ødelagte identifikationsmedium beholder sin TID, mens TID igen kan anvendes til nyoprettede identifikationsmedier.

Når det slettede identifikationsmedium så fungerer igen, er samme TID så også i omløb to gange her.

Vær derfor sikker på, at identifikationsmediet, der skal udskiftes, i dette tilfælde virkelig er og forbliver defekt.