Betydning af rettighedernes krydser i matrixen

Kryds

Betydning

Ikke berettiget.

Berettiget i databasen, men stadig ikke programmeret.

Berettiget og programmeret.

Rettighed fjernet, men fjernelse af rettighed stadig ikke programmeret.

Berettiget i databasen via en rettighedsgruppe, men stadig ikke programmeret.

Berettiget og programmeret via en rettighedsgruppe.

Rettighed via rettighedsgruppe forefindes og programmeret, denne rettighed blev fjernet manuelt. Fjernelse af rettighed stadig ikke programmeret.

Rettighed via en rettighedsgruppe forefindes, men denne rettighed blev fjernet manuelt før programmeringen.

Berettiget og programmeret, men identifikationsmedium blev spærret (f.eks. efter tyveri).

Ikke berettiget, identifikationsmedium blev spærret (f.eks. efter tyveri).