Ændring af låsetype efterfølgende

Nogle gange viser det sig først senere, at en anden låsetype egner sig bedre til et anvendelsessted. Måske skal en cylinder f.eks. udskiftes med et SmartHandle af komfortårsager.

AXM Classic gør det muligt for dig efterfølgende at vælge en anden låsetype. Dermed bevares låsen, især alle rettigheder og kompatible indstillinger.

Oprindelig låsetype

Ny låsetype

Resultat

Indstilling A

(f.eks. Åbningstid (sek.))

Kan indstilles

Kan indstilles

Overtages

Indstilling B

(f.eks. CheckboxEnableSR Invertsignal)

Kan indstilles

Kan ikke indstilles

Bortfalder

Indstilling C

Kan ikke indstilles

Kan indstilles

Indstilles til standardværdi

Låsetypen kan kun ændres for ikke-synkroniserede låse.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Liste over låse eller matrixvisning åbner.
 3. Lås forefindes.
 4. Lås ikke synkroniseret (nulstilles eventuelt, se Nulstilling af lås.
 1. Tryk på den lås, hvis type du vil ændre.
 2. Låsens vindue åbner.
 3. I dropdown-menuen Låsetype vælges den nye låsetype.
 4. Advarsel om konfigurationsændring åbner.
 5. Klik på knappen OK.
 6. Advarsel om konfigurationsændring lukker.
 7. Klik på fanen Konfiguration.
 8. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
 9. Konfigurationen kontrolleres og ændres eventuelt.
 10. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 11. Låsens vindue lukker.
 1. Låsetypen er ændret.