Ændring af signalering

Forskellige situationer kan kræve forskellige signaleringer.

Derfor kan du indstille signaleringen for SmartRelais i AXM Classic.

Ved SREL.ADV og SREL2.G2 forefindes en tilslutning til en ekstern LED eller en ekstern bipper. Detaljer om tilslutning findes i manualen for det pågældende SmartRelais.

Med muligheden Ekstern LED eller Ekstern biplyd indstilles, om tilslutningen ved en åbning kobler vedvarende eller kun ved ændring til stel.

Ekstern LED

Ekstern biplyd

Tilslutning kobler ved en åbning vedvarende til stel. LED'en lyser, så længe SmartRelais er koblet.

Tilslutning kobler kun ved ændring. Bipperen bipper kun, når SmartRelais skifter. Vedvarende bippen ville være irriterende.

  1. Fanen Konfiguration åbner (se Ændring af SmartRelais-indstillinger).
  1. Åbn eventuelt menuen Avanceret konfiguration .
  2. Vælg mellem mulighederne Ekstern LED og Ekstern biplyd.
  3. Med afkrydsningsfelterne Sluk LED eller Sluk for bipperen slukkes LED'en eller bipperen for SmartRelais (gælder også for eksterne LED'er og eksterne bippere).
  4. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  5. Vinduet for SmartRelais lukker.
  1. Signalering af SmartRelais er ændret.