Anvendelse af intern og ekstern antenne samtidigt

For nogle SmartRelais er en ekstern antenne tilgængelig (SREL.AV).

Normalt deaktiveres den interne antenne, så snart SmartRelais registrerer en ekstern antenne.

Men i AXM Classic kan du også indstille, at begge antenner anvendes samtidigt:

  1. Fanen Konfiguration åbner (se Ændring af SmartRelais-indstillinger).
  1. Åbn eventuelt menuen Relæfunktioner .
  2. Deaktivér afkrydsningsfeltet Deaktiver den interne antenne, når der tilsluttes en ekstern antenne.
  3. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  4. Vinduet for SmartRelais lukker.
  1. Intern antenne for SmartRelais forbliver også aktiv ved tilslutning af en ekstern antenne.