Bygninger og lokationer

En lokation indeholder bygninger og eventuelt en helligdagsliste.

En bygning hører altid til en lokation. Derfor skal der også altid være mindst en lokation i databasen. I et nyt projekt opretter AXM Classic derfor en standard-lokation. Denne kan slettes, så snart egne lokationer er oprettet.

Lokationer og bygninger er særdeles nyttige for organisationen. Derfor skal de også som led i Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg) oprettes før låsene (se Oprettelse af lokation og Oprettelse af bygning og tildeling til lokation).

Helligdagslister og lokationer

Som regel tildeles bygninger kun en lokation, som rent faktisk også er ved samme lokation. Det er altså meget sandsynligt, at de samme lovmæssige helligdage gælder for alle disse bygninger (f.eks. alle bygninger ved lokationen München: For alle bygninger gælder helligdagene i Bayern).

Helligdagslisterne er især interessante for tidsstyrede låse. Rent praktisk er låse altid tildelt en bygning, som igen er tildelt en lokation (forpligtende angivelser). Det er meget besværligt at tildele hver lås til en helligdagsliste. I stedet for kan alle låse i bygninger med samme lokation tildeles samme helligdagsliste, idet hele lokationen tildeles en helligdagsliste.

Helligdagslisten tildelt på denne måde gælder for alle låse i denne lokation. I eksemplet blev lokation A tildelt den røde helligdagsliste og lokation B den blå helligdagsliste.

Hvis andre helligdage alligevel skulle gælde for enkelte låse (af en eller anden grund), kan helligdagslisten for lokationen overskrives i låsens egenskaber (se Begrænsning af rettigheder til låse til bestemte tider (tidsplan). I eksemplet blev en lås i bygning B3 ved lokation B tildelt en grøn helligdagsliste. For alle andre låse i bygning B3 og ved de andre bygninger i lokation B gælder den blå helligdagsliste fortsat.