Visning og eksport af inspektionsliste for et identifikationsmedium

Identifikationsmedier kan efter ønske protokollere, ved hvilke låse de blev aktiveret (se Lade adgange skrive ved hjælp af identifikationsmedium (inspektionsliste)). Derefter overføres de gemte poster i denne inspektionsliste f.eks. under en synkronisering til databasen (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)).

Inspektionslister, der er gemt i databasen, kan vises og eksporteres.

BEMÆRK

notice

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser på dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Identifikationsmedium synkroniseret mindst en gang.
 1. Tryk på det identifkationsmedium, hvis inspektionsliste du vil have vist.
 2. Identifikationsmediets vindue åbner.
 3. Klik på fanen Liste med adgangsoplysninger
 4. Vindue skifter til fanen Liste med adgangsoplysninger.
 5. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 6. Klik på knappen Eksport .
 7. Explorer-vinduet åbnes.
 8. Gem den eksporterede inspektionsliste i en filmappe efter eget valg.
 9. Explorer-vinduet lukkes.
 1. Inspektionsliste er eksporteret.

Det er muligt at gøre rapporter personlige (se Personliggørelse af rapporter og eksporter).