Visning og eksport af adgangsliste for en lås

Med ZK-funktionen (=adgangskontrol) kan låsene protokollere, hvilke identifikationsmedier der blev aktiveret (se Lade adgange protokollere med lås (adgangsliste)). Derefter kan de protokollerede adgange f.eks. udlæses under synkroniseringen og skrives i databasen (se Udlæsning af adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering og Synkronisering af lås (inkl. udlæsning af adgangsliste)).

Adgangslister, der forefindes i databasen, kan vises og eksporteres.

BEMÆRK

notice

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Classic viser på dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Lås synkroniseret mindst en gang.
 1. Tryk på den lås, hvis adgangsliste du vil have vist.
 2. Låsens vindue åbner.
 3. Klik på fanen Adgangsliste.
 4. Vindue skifter til fanen Adgangsliste.
 5. Udlæst adgangsliste vises (kun ved allerede synkroniserede låse).
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Klik på knappen Eksport .
 3. Explorer-vinduet åbnes.
 4. Gem den eksporterede adgangsliste i en filmappe efter eget valg.
 5. Explorer-vinduet lukkes.
 1. Adgangsliste eksporteres.

Det er muligt at gøre rapporter personlige (se Personliggørelse af rapporter og eksporter).