Oprettelse og redigering af liste over helligdage

 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på den orange AXM-knap .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Kontrol af tidsplan .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Kontrol af tidsplan åbner.
 6. Klik på knappen Ferielister .
 7. Fanen Ferielister åbner.
 8. Klik på knappen Ny .
 9. Vindue til oprettelse af en liste over helligdage åbner.
 10. I feltet Navn indtastes navnet for listen over helligdage.
 11. Klik på fanen Tildelte helligdage.
 12. Vindue skifter til fanen Tildelte helligdage.
 13. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 14. Markér alle helligdage, som du vil tildele listen over helligdage (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 15. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 16. Flyt med kun de valgte helligdage, eller flyt med alle viste helligdage.
 17. De markerede helligdage i den venstre spalte tilføjes listen over helligdage.
 18. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 19. Vindue til oprettelse af en liste over helligdage lukker.
 1. Liste over helligdage er oprettet og vises i listen.

Nu kan du f.eks. tilføje den oprettede liste over helligdage til dine låse: Begrænsning af rettigheder til låse til bestemte tider (tidsplan).