Sortering og filtrering

Store lister og tabeller kan blive uoverskuelige.

AXM Classic stiller derfor funktioner til rådighed til sortering og filtrering.

Sortering

  1. Klik på en af spalte- eller linjeoverskrifterne.
  2. Poster sorteres efter denne spalte/linje.
  3. Klik på samme overskrift igen.
  4. Sorteringsrækkefølgen bliver omvendt.

Filtrer

  1. Klik i en af de viste spalte- eller linjeoverskrifter på knappen .
  2. Filtermenu åbner.
  3. Indstil filtre.
  4. Klik på knappen OK.
  5. Filtermenuen lukker.
  6. Poster vises filtreret.