Sletning af flere identifikationsmedier via fanen

 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Transponder .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Transponder åbner.
 6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 7. Markér alle identifikationsmedier, som du vil slette (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 8. Klik på knappen Slet .
 9. Spørgsmål med liste over identifikationsmedier, der skal slettes, åbner.
 10. Klik på knappen Ja.
 11. Spørgsmål med liste over identifikationsmedier, der skal slettes, lukker.
 1. Identifikationsmedier er slettet.

BEMÆRK

notice

Slettede identifikationsmedier i låse fortsat kendt/berettiget

Sletningen fjerner kun et identifikationsmedium fra databasen, men ikke fra låsene. Der forbliver det kendt (og eventuelt også berettiget), indtil det også slettes der (f.eks. ved synkronisering).

 1. Sørg for i anlægget med egnede foranstaltninger (f.eks. synkronisering), at identifikationsmedier heller ikke er kendt i låsene mere.