Tage ud af drift og lade være i database

 1. AXM Classic åbner.
 2. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Markér det defekte identifikationsmedium.
 3. Under Assistenter klikkes på knappen Transponder defekt / udskift.
 4. Assistent til behandling af et defekt identifikationsmedium åbner.
 5. Vælg funktionen Udkobling af transponderen.
 6. Klik på knappen Gå til.
 7. Spørgsmål om at tage ud af drift åbner.
 8. Klik på knappen Ja.
 9. Spørgsmål om at tage ud af drift lukker.
 10. Spørgsmål om sletning af identifikationsmedium åbner.
 11. Klik på knappen Nej.
 12. Spørgsmål om sletning af identifikationsmedium lukker.
 1. Identifikationsmedium er slettet uden erstatning.

Identifikationsmedier, der er taget ud af drift, men som ikke er blevet slettet, fremgår i matrixen med: