Tilføjelse af låse til tidsplan

Ideelt oprettes tidsplanerne før låsene (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg). Så kan låsen allerede tilføjes til tidsplanen, mens låsen oprettes (se Oprettelse af låsesystem).

Men nogle gange har du allerede oprettet låse og beslutter dig først senere for at styre rettighederne tidsmæssigt. I dette tilfælde tilføjes låsene nemt efterfølgende til tidsplanerne.

Du har to muligheder for at gøre dette:

Låsens vindue

Tidsplanens vindue

 • Kan anvendes direkte ved oprettelse af låsen
 • Kun en lås pr. gennemgang mulig

I dette kapitel vises, hvordan låse tilføjes til en tidsplan via tidsplanens vindue (tilføjelse via låsens egenskaber, se Begrænsning af rettigheder til låse til bestemte tider (tidsplan)).

 1. AXM Classic åbner.
 2. Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan).
 3. Vinduet Tidsplan åbent (se Oprettelse af tidsplan).
 4. Lås forsynet med .ZK-mulighed.
 1. Klik på fanen Tildelte lukninger.
 2. Tidsplanens vindue skifter til fanen Tildelte lukninger.
 3. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 4. Markér alle låse, som du vil tildele (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 5. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 6. Flyt med kun de valgte låse, eller flyt med alle viste låse.
 7. BEMÆRK

  notice

  Låse fra andre tidsplaner

  Låse fra andre tidsplaner vises allerede i en liste. De kan dermed også flyttes fra andre tidsplaner til den aktuelle tidsplan.

  1. Filtrer/sortér de viste låse.
  2. Kontrollér, om de markerede låse allerede anvendes i en anden tidsplan.
 8. Låsene i den venstre spalte tilføjes tidsplanen.
 9. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 10. Vindue for tidsplan lukker.
 1. Låse er tilføjet tidsplanen.