Oprettelse af tidsgruppe

Principielt gælder: Alle indstillinger i en tidsgruppe gælder pr. tidsplan.

I en tidsgruppe kan en af de tre tilstande vælges for hver tidsplan:

Autoriseret

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er berettiget til alle låse i denne tidsplan som anført i matrixen eller rettighedsgruppen.

Autoriseret svarer til en tidsbegrænsning, der giver tilladelse alle dage og kl. 0-24 (altså ingen begrænsning, hvis valgt), se billede:

Hvis du prøver at gemme tidsbegrænsningen på denne måde, ændrer AXM Classic automatisk tilstand til Zeitplan Zeitgruppe Modus: Berechtigt [offen].

Ikke godkendt

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er ikke berettiget til nogen låse i denne tidsplan, heller ikke, hvis de ville være berettiget i matrixen.

Ikke godkendt svarer til en tidsbegrænsning, der ikke giver tilladelse nogen dage overhovedet (altså altid begrænset, hvis valgt), se billede

Begrænsningstider

Alle identifikationsmedier i denne tidsgruppe er berettiget til alle låse i denne tidsplan som anført i matrixen eller rettighedsgruppen, hvis et af de indstillede tidsintervaller gør sig gældende.

Det raffinerede koncept af tidsintervaller og dage muliggør også kombinationer af intervaller og dage, eksempelvis:

Flere informationer, se Tidsgrupper og tidsplaner.

Afkrydsningsfeltet Særlig dag spiller en rolle for helligdage. Helligdage fastlægges og kan behandles enten som ugedag eller som særlig dag. Hvis den aktuelle dato er en helligdag og denne helligdag skal behandles som en særlig dag, gælder reguleringen af særlig dag for tidsgruppen (se Oprettelse og redigering af helligdage).

Tidsgrupper kan oprettes og indstilles via vinduet Tidsplan:

 1. AXM Classic åbner.
 2. Oprettelse af tidsplan (se Oprettelse af tidsplan).
 3. Vinduet Tidsplan åbent (se Oprettelse af tidsplan).
 1. Klik på knappen (medmindre du indstiller den automatisk oprettede tidsgruppe).
 2. Ny tidsgruppe oprettes.
 3. I feltet Navn indtastes navnet for tidsgruppen.
 4. Vælg tilstanden Begrænsningstider.
 5. Hvis du vil anvende denne tidsgruppe for pinkodetastaturer: Aktivér afkrydsningsfeltet Til PinCode Keyboard.
 6. BEMÆRK

  notice

  Tidsgrupper for pinkodetastaturer

  Pinkodetastaturer anvender G1-protokollen. Derfor kræves egne tidsgrupper for pinkodetastaturer. Disse tidsgrupper kan også anvendes udelukkende for pinkodetastaturer.

  Hvis du slet ikke har frigivet pinkodetastaturet i låseanlægget (se Frigivelse af pinkodetastaturer), findes afkrydsningsfeltet Til PinCode Keyboard ikke.

  Allerede oprettede tidsgrupper kan ikke anvendes for pinkodetastaturer efterfølgende.

 7. Aktivér dagene for det første tidsinterval (afkrydsningsfelter Mon, Tue, Mi, Gør, fre, Lørdag, og Særlig dag).
 8. Indstil tiden for de markerede dage.
 9. Første tidsinterval fastlagt.
 10. Via knappen oprettes eventuelt flere tidsintervaller.
 11. Klik på knappen Færdiggørelse af eller med knappen oprettes flere tidsgrupper.
 1. Tidsgruppe er oprettet og indstillet for den aktuelt valgte tidsplan.

BEMÆRK

notice

Indstilling af nye tidsgrupper for andre tidsplaner

Tidsgrupper er globale. En nyoprettet tidsgruppe findes derfor også i alle andre tidsplaner. Af sikkerhedsgrupper har alle tidsgrupper i en ny tidsplan som standard tilstanden Ikke godkendt.

 1. Skift til de andre tidsplaner efter oprettelse af en tidsgruppe, og indstil også tidsgruppen der.
 2. Du kan naturligvis også oprette flere tidsgrupper og først efterfølgende indstille i andre tidsgrupper.