Automatisk indkobling og udkobling af låse med tidsændring

Ideelt har du allerede oprettet tidsændringerne før oprettelse af låsene (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg og Oprettelse af tidsændring). Du kan dermed indstille tidsændringerne direkte i låsens egenskaber direkte ved oprettelse af låsene:

Låse kan naturligvis også tilføjes til tidsændringerne efterfølgende:

 1. AXM Classic åbner.
 2. Lås forsynet med .ZK-mulighed.
 3. Tidsændring oprettet (se Oprettelse af tidsændring).
 1. Klik på den orange AXM-knap .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Kontrol af tidsplan .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Kontrol af tidsplan åbner.
 6. Klik på knappen Tidskontakter .
 7. Fanen Tidskontakter åbner.
 8. Tryk på den tidsændring, som du vil tilføje låsene til.
 9. Tidsændringens vindue åbner.
 10. Klik på fanen Tildelte lukninger.
 11. Vindue skifter til fanen Tildelte lukninger.
 12. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 13. Markér alle låse, som du vil åbne og lukke med tidsplanen (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 14. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 15. Flyt med kun de valgte låse, eller flyt med alle viste låse.
 16. De markerede låse i den venstre spalte tilføjes tidsændringen.
 17. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 18. Tidsændringens vindue lukker.
 19. Klik på den orange AXM-knap .
 20. AXM-række åbner.
 21. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Lukninger.
 22. AXM-række lukker.
 23. Fanen Lukninger åbner.
 24. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 25. Tryk på den dør, som skal styres med tidsændringen.
 26. Låsens vindue åbner.
 27. Klik på fanen Konfiguration.
 28. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
 29. I den åbne menu Konfiguration af tidsafbryder indstilles den ønskede adfærd (se Tidsændringer).
 30. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 31. Låsens vindue lukker.
 1. Tidsændring er oprettet.