Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)

I AXM Classic protokolleres hver ændring og hver indstilling i databasen. Du kan dermed altid dokumentere, hvem der har ændret hvad i databasen hvornår.

Protokollens arkiveringsvarighed kan indstilles (se Indstilling af protokollens arkiveringsvarighed).

  1. AXM Classic åbner.
  1. Klik på den orange AXM-knap .
  2. AXM-række åbner.
  3. I gruppen OVERBLIK vælges posten Protokol .
  4. AXM-række lukker.
  5. Fanen Protokol åbner.
  6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
  1. Protokollen vises.

Med knappen Eksport har du også mulighed for at eksportere protokollen og dermed sikre den vedvarende.