Opbygning af AXM

Overfladen af AXM Classic består især af fire store dele:

AXM-række og faner

Med den orange AXM-knap åbnes AXM-rækken:

Her har du adgang til alle tilgængelige faner.

Derunder ses de åbne faner. I en fane afspilles en opgave. Der er således en fane for Autorisationsgrupper, en fane for Steder og så videre.

Fanerne skal altid betjenes på den måde, som du sikkert allerede kender fra din browser (se Fane-betjening).

Ved siden af AXM-knappen er der tre knapper, så du kan springe direkte til synkronisering af låse og identifikationsmedier.

De er et alternativ til at starte synkroniseringen uden først at gå til låsens eller identifikationsmediets egenskaber.

På højre side findes en global søgefunktion. Her kan du i hele databasen søge efter alle former for poster (se Global søgning.).

Matrixområde

Matrixområdet er maskinrummet i AXM Classic. Her ses alle låse og identifikationsmedier. Med filterfunktionen skjules poster, så du får overblik (se Sortering og filtrering

Normalt står hver linje for en lås og hver spalte for et identifikationsmedium. Der, hvor linjer og spalter mødes, angives dette identifikationsmediums rettighed til denne lås (se Rettigheder). Der findes altid to forskellige hovedtilstande:

Forskellige informationer kan vises i matrixen. En er synkroniseringstilstanden. Hvis synkroniseringssymbolet ses her, skal du synkronisere (se Synkronisering: Udligning mellem låseplan og realitet). Med et klik på startes synkroniseringen af den pågældende post straks.

Derudover er en aktionsrække tilgængelig i matrixområdet, hvormed matrixen kan redigeres:

Assistentmenu

Assistentmenuen befinder sig på højre side af AXM Classic. Her kan du finde assistenter, der hjælper sig ved hyppigt opståede situationer (f.eks. ved mistede identifikationsmedier.

Hvis du har brug for mere plads, kan assistentmenuen skjules med Assistenten wegklappen: >> [offen] og vises med Assistenten ausklappen: << [offen].

Bruger-/projektliste

Bruger- og projektnavnet ses i skærmens nederste kant.

Skrivebord

En ny funktion ved AXM Classic er det såkaldte skrivebord (se Visning af statistikker og advarsler (skrivebord)). Du kan se statistikker om din database og få vist advarsler, når en opgave f.eks. stadig ikke er afsluttet.

Skrivebordet er tilgængeligt via AXM-rækken.

Protokol

Med protokollen har du hele tiden et overblik over, hvem der ændrer hvad i databasen (se Dokumentation af aktiviteter i databasen (protokol)).

Protokollen er ligeledes tilgængelig via AXM-rækken.