Inspektions- og adgangslister

Når et identifikationsmedium taler med en lås, kan det protokolleres af begge (forudsætning for låsen er ZK-funktionen).

For kort er en kortkonfiguration med AV-skabelon en forudsætning.

Begge lister kan f.eks. udlæses ved synkroniseringen og importeres til databasen:

Derefter kan begge lister ses: