Visning af identifikationsmedier, der er berettiget ved en bestemt dør

Alternativt kan du også få vist de døre, hvor et bestemt identifikationsmedium er berettiget: Visning af døre, hvor et bestemt identifikationsmedium er berettiget

  1. AXM Classic åbner.
  2. Identifikationsmedium forefindes.
  3. Lås forefindes.
  4. Liste over låse eller matrixvisning åbner.
  1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
  2. Tryk på den lås, hvis berettigede identifikationsmedier du vil have vist.
  3. Låsens vindue åbner.
  4. Klik på fanen Godkendte transpondere.
  5. Vindue skifter til fanen Godkendte transpondere.
  1. Identifikationsmedier, der er berettiget ved døren, vises.