Visning af døre, hvor et bestemt identifikationsmedium er berettiget

Alternativt kan du også få vist de identifikationsmedier, der er berettiget ved en dør: Visning af identifikationsmedier, der er berettiget ved en bestemt dør

  1. AXM Classic åbner.
  2. Identifikationsmedium forefindes.
  3. Lås forefindes.
  4. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
  1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
  2. Klik på det identifikationsmedium, hvor du vil vide, ved hvilke døre det er berettiget.
  3. Identifikationsmediets vindue åbner.
  4. Klik på fanen Autoriserede døre.
  5. Vindue skifter til fanen Autoriserede døre.
  1. Døre, hvor identifikationsmediet er berettiget, vises.