Ændring af låseanlæggets adgangskode

OPMÆRKSOMHED

Opbevaring af låseanlæggets adgangskode tilgængeligt og sikkert

Låseanlæggets adgangskode er den allervigtigste adgangskode. Af sikkerhedsgrunde kan SimonsVoss heller ikke nulstille nogen komponenter uden låseanlæggets adgangskode eller backup. En generalnøgle findes heller ikke.

Komponenter, hvor låseanlæggets adgangskode ikke længere kendes eller ikke kan gendannes via backup, kan ikke længere programmeres. De skal møjsomt fjernes fra låsene og bortskaffes.

 1. Sørg for, at låseanlæggets adgangskode altid kan ses af autoriserede personer og/eller er tilgængeligt.
 2. Tag her også hensyn til både forudsigelige hændelser (f.eks. låseanlæggets forvalter går på pension) og uforudsigelige hændelser (f.eks. låseanlæggets forvalter siger op).

BEMÆRK

notice

Programmeringsforbrug efter ændring af låseanlæggets adgangskode

Samtlige data, der udveksles mellem låse og identifikationsmedier, er krypteret. Låseanlæggets adgangskode kræves til denne kryptering. Det betyder, at en ændring af låseanlæggets adgangskode skal meddeles alle låse og alle identifikationsmedier.

Ændringen af låseanlæggets adgangskode medfører det største programmeringsbehov af alle ændringer, der er mulige i databasen.

 1. Låseanlæggets gamle adgangskode kendes.
 2. AXM Classic åbner.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Låsesystemer .
 4. Fanen Låsesystemer åbner med en liste over alle låseanlæg i databasen.
 5. Tryk på det låseanlæg, hvis adgangskode du vil ændre.
 6. Låseanlæggets vindue åbner.
 7. Klik på fanen Adgangskode.
 8. Vindue skifter til fanen Adgangskode.
 9. I feltet Gammel adgangskode indtastes låseanlæggets gamle adgangskode.
 10. I feltet Adgangskode indtastes låseanlæggets nye adgangskode med mindst 8 tegn.
 11. En farvesøjle viser, hvor sikkert kodeordet er.
 12. I feltet bekræfte adgangskode bekræftes låseanlæggets nye adgangskode.
 13. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 14. Advarsel om forventet programmeringsforbrug vises.
 15. Klik på knappen Ja.
 16. Advarsel lukker.
 1. Låseanlæggets adgangskode er ændret.