Oprettelse af låseanlæg

Med AXM Classic har du friheden til at anvende flere låseanlæg (baggrundsinformationer om temaet låseanlæg, se Låseanlæg).

Dit første låseanlæg har du sandsynligvis allerede oprettet med assistenten efter den første start af projektet (se Første skridt efter installationen). Flere låseanlæg oprettes i fanen Låsesystemer:

OPMÆRKSOMHED

Opbevaring af låseanlæggets adgangskode tilgængeligt og sikkert

Låseanlæggets adgangskode er den allervigtigste adgangskode. Af sikkerhedsgrunde kan SimonsVoss heller ikke nulstille nogen komponenter uden låseanlæggets adgangskode eller backup. En generalnøgle findes heller ikke.

Komponenter, hvor låseanlæggets adgangskode ikke længere kendes eller ikke kan gendannes via backup, kan ikke længere programmeres. De skal møjsomt fjernes fra låsene og bortskaffes.

 1. Sørg for, at låseanlæggets adgangskode altid kan ses af autoriserede personer og/eller er tilgængeligt.
 2. Tag her også hensyn til både forudsigelige hændelser (f.eks. låseanlæggets forvalter går på pension) og uforudsigelige hændelser (f.eks. låseanlæggets forvalter siger op).
 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på det orange AXM-symbol .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Låsesystemer .
 4. Fanen Låsesystemer åbner med en liste over alle låseanlæg i databasen.
 5. Klik på knappen Ny .
 6. Vinduet Låsesystem åbner.
 7. I feltet Navn indtastes navnet for låseanlægget.
 8. I dropdown-menuen Type vælges, hvilke identifikationsmedier låseanlægget skal understøttes.Kun transponder, Kun kort eller Transpondere og kort).
 9. BEMÆRK

  notice

  Kort aktiveres ikke "for en sikkerheds skyld"

  Kort (eller RFID-inlays, tags, osv...) har en begrænset hukommelsesplads. Derfor kan kun en begrænset mængde lås-ID'er fra låseanlægget anvendes med kort (se Kort og lås-ID'er). Det nøjagtige antal fremgår af kapitlet Kortskabeloner - lås-ID'erne 0 til 127 er reserveret til interne formål.

  Eksempel: MC1000L_AV anvender låse-ID'er 0-1127. Der kan godt nok oprettes 64.000 låse, og transpondere kan anvendes, men kun 1.000 deraf anvendes til dine kort (nemlig dem med et lås-ID mellem 128 og 1127).

  1. Vælg Transponder, hvis du ikke vil anvende nogen kort eller lignende RFID-identifikationsmedier.
  2. Aktivér kort senere ved behov (se Frigivelse af kort og transpondere).
 10. Ved Kun kort eller Transpondere og kort vises fanen Konfiguration af kortet .
 11. I feltet Beskrivelse indtastes eventuelt en beskrivelse.
 12. Hvis du vil anvende pinkodetastaturer i dit låseanlæg: Åbn området Indstillinger , og aktivér afkrydsningsfeltet Brug af PinCode-tastaturer.
 13. Klik på fanen Adgangskode
 14. Vindue skifter til fanen Adgangskode.
 15. I feltet Adgangskode indtastes låseanlæggets adgangskode for dit nye låseanlæg.
 16. Gentag låseanlæggets adgangskode i feltet bekræfte adgangskode.
 17. En farvesøjle viser, hvor sikkert kodeordet er.
 18. Hvis låseanlægget har typen Kun transponder , er du færdig nu.
 19. Med knappen Yderligere låsesystemer skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 20. Vindue skifter til fanen Konfiguration af kortet.
 21. Indtast din kortkonfiguration her (for kortkonfiguration, se Oprettelse af kortkonfiguration).
 22. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 23. Vinduet Låsesystem lukker.
 1. Nyt låseanlæg vises i listen.

Informationer om låseanlæggets opbygningsrækkefølge findes her: Best Practice: Opbygning af låseanlæg.