Eksport af identifikationsmedier som liste

Alle identifikationsmedier i låseanlægget kan eksporteres som PDF.

I PDF'en vises nøjagtigt de samme identifikationsmedier i nøjagtigt samme rækkefølge som i AXM Classic .

Det betyder, at du kan sortere og filtrere visningen før eksporten. Dermed sorteres og filtreres den eksporterede liste også.

 1. AXM Classic åbner.
 2. Identifikationsmedium forefindes.
 1. Klik på den orange AXM-knap .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Transponder .
 4. Liste med alle identifikationsmedier, der findes i låseanlægget, åbner.
 5. Til højre foroven vælges det låseanlæg, hvis identifikationsmedier skal eksporteres (alternativ: Alle).
 6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 7. Klik på knappen Eksport .
 8. Stifinder åbner.
 9. Gem PDF-filen i en filmappe efter eget valg.
 1. Viste identifikationsmedier eksporteres som PDF-fil (DIN A4).

Det er muligt at gøre rapporter personlige (se Personliggørelse af rapporter og eksporter).