Planlægning og dokumentation af administrationsopgaver for identifikationsmedium

Det centrale kontaktsted for administration af identifikationsmediet er fanen Transponder - handlinger. Her vises følgende poster samlet:

  1. AXM Classic åbner.
  2. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
  3. Identifikationsmedium forefindes.
  1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
  2. Klik på identifikationsmediet, som skal administreres.
  3. Identifikationsmediets vindue åbner.
  4. Klik på fanen Foranstaltninger.
  5. Vindue skifter til fanen Foranstaltninger.
  6. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).