Oprettelse af identifikationsmedium

Med identifikationsmedier kan brugerne ind- og udkoble låse (se også Identifikationsmedier, låse og låseplan).

BEMÆRK

notice

Frigivelse af pinkodetastatur

Kaffemaskinen AXM Classic understøtter også pinkodetastatur, men det vises ikke som standard for dit låseanlæg.

 1. Pinkodetastaturet for låseanlægget frigives eventuelt manuelt (se Frigivelse af pinkodetastaturer).

Frigivelse af transponder og kort for låseanlæg

Kun de typer identifikationsmedier, der er frigivet i låseanlægget, står til rådighed.

 1. Kort og transpondere frigives eventuelt i låseanlæggets egenskaber (se Frigivelse af kort og transpondere).
 1. AXM Classic åbner.
 1. Klik på knappen Ny transponder .
 2. Vindue til oprettelse af et identifikationsmedium åbner.
 3. I dropdown-menuen Type vælges identifikationsmediet, som du vil oprette.
 4. Indtast eventuelt en beskrivelse.
 5. Hvis identifikationsmediet skal have tidsstyrede rettigheder: Aktivér afkrydsningsfeltet Tidsgruppe.
 6. I dropdown-listen Tidsgruppe vælges tidsgruppen (f.eks. Tidsgruppe).
 7. Aktivér afkrydsningsfeltet Ny person.
 8. Kaffemaskinen AXM Classic opretter automatisk en ny person for det nye identifikationsmedium. Dette afkrydsningsfelt deaktiveres for at vælge en allerede eksisterende person (f.eks. for et andet identifikationsmedium eller et reserve-identifikationsmedium).
 9. Fanen Personlige oplysninger vises.
 10. Klik på fanen Personlige oplysninger.
 11. I felterne Efternavn og Fornavn indtastes fornavn og efternavn på den person, der kommer til at besidde identifikationsmediet.
 12. Efternavn og fornavn vises senere i matrixen.
 13. Personalenummer oprettes automatisk.
 14. BEMÆRK

  notice

  Skema over personalenumre eller manuel indtastning

  Kaffemaskinen AXM Classic opretter personalenumre efter følgende skema: PN-1, PN-2, PN-X. Forkortelsen PN kan ændres (se Ændring af automatisk nummerering).

  Alternativt kan personalenumrene også indtastes manuelt:

  1. Deaktivér afkrydsningsfeltet Bil.
  2. Feltet Personalenummer frigives.
  3. I feltet Personalenummer indtastes personalenummeret.
 15. Hvis denne person skal tildeles en persongruppe: I dropdown-menuen Gruppe af personer vælges den persongruppe, som denne person tilhører.
 16. Lav eventuelt flere angivelser om personen.
 17. Angivelser, der laves i feltet Afdeling , kan efterfølgende nemt vælges fra en liste ved andre personer.
 18. Hvis felterne Indstillet på, Indstilles indtil eller Fødselsdato skal redigeres: Deaktivér det pågældende afkrydsningsfelt Ikke relevant.
 19. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 20. Hvis låse for dette identifikationsmedium skal være åbne dobbelt så længe (fordobling til maks. 25 s): Aktivér afkrydsningsfeltet Lang åbning.
 21. Hvis låse for dette identifikationsmedium ikke skal bippe: Deaktivér afkrydsningsfeltet Intet akustisk åbningssignal.
 22. Hvis det på identifikationsmediet skal gemmes, ved hvilke låse det kan anvendes: Aktivér afkrydsningsfeltet Liste med adgangsoplysninger.
 23. Hvis transponderen ikke straks skal kunne anvendes: Deaktivér afkrydsningsfeltet med øjeblikkelig virkning. Indtast så en aktiveringsdato.
 24. Hvis transponderen kun skal kunne anvendes tidsbegrænset: Deaktivér afkrydsningsfeltet uden udløbsdato. Indtast så en forfaldsdato.
 25. Med knappen Yderligere låsesystemer skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 26. Hvis identifikationsmediet skal anvendes i flere låseanlæg i dette projekt: Med knappen Tilføj tilføjes flere låseanlæg (se Anvendelse af identifikationsmedium i flere låseanlæg).
 27. BEMÆRK

  notice

  Begrænsninger for Transponder - flere låseanlæg

  Afhængigt af identifikationsmediets type står forskelligt meget hukommelsesplads til rådighed til flere låse (eksempel: G2-transpondere kan lagre fire G2-låseanlæg). Derudover skal låseanlægget understøtte identifikationsmediet (eksempel: Transpondere kan ikke anvendes i rene kort-låseanlæg).

  1. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med hukommelsesplads på identifikationsmediet.
  2. Sørg for, at det ønskede låseanlæg understøtter identifikationsmediet. Udvid eventuelt låseanlægget (se Frigivelse af kort og transpondere).
  3. Sørg for ved kort, at låseanlæggets hukommelsespladser ikke overlapper hinanden.
 28. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 29. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 30. Markér de ønskede rettighedsgrupper i den højre spalte (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 31. Flyt med kun de valgte rettighedsgrupper, eller flyt med alle viste rettighedsgrupper.
 32. Identifikationsmediet tildeles de markerede rettighedsgrupper.
 33. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 34. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 35. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 36. Markér de ønskede hashtags i den højre spalte (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 37. Flyt med kun de valgte hashtags, eller flyt med alle hashtags.
 38. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 39. De markerede hashtags i den venstre spalte anvendes for dette identifikationsmedium.
 40. Aktivér afkrydsningsfeltet Opret et andet objektfor at lade vinduet forblive åbent med de samme indstillinger for det næste identifikationsmedium, der skal oprettes.
 41. Klik på knappen Færdiggørelse affor at oprette identifikationsmediet.
 42. Vindue til oprettelse af nyt identifikationsmedium lukker.
 1. Nyoprettet identifikationsmedium vises i liste eller i matrixen.