Personer og identifikationsmedier

Alle ændringer, som udføres på låseanlægget, bliver først effektive med synkroniseringen (se Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)).