Tillad alle eller spær alle

I stedet for enkelte rettigheder kan du også:

Funktionerne Matrixansicht: Alle zulassen [offen] og Matrixansicht: Alle sperren [offen] vedrører de viste identifikationsmedier og låse. Du kan altså bruge filtre for kun at tillade bestemte identifikationsmedier og låse.

Det beskrives, hvordan alle viste identifikationsmedier tillades ved en lås. Analogt fungerer også:

Udgangssituation:

  1. AXM Classic åbner.
  2. Matrixvisningen åbnes
  3. Identifikationsmedium forefindes.
  4. Lås forefindes.
  1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
  2. Markér låsen, hvor du vil tillade alle viste identifikationsmedier.
  3. Klik på knappen Matrixansicht: Alle zulassen [offen] .
  1. Alle viste identifikationsmedier er tilladt ved den markerede lås.

Hvis du efterfølgende fjerner filtret igen med knappen Matrixansciht: Anzeigefilter löschen [offen], skal du sikre dig, at identifikationsmedierne, hvor filtrene er fjernet, rent faktisk ikke blev tilladt: