Eksport af fejlprotokoller

Fejlprotokoller bidrager til at afklare supportsituationer hurtigere og afgrænse opståede problemer hurtigere.

Fejlprotokoller kan enten eksporteres i tilmeldingsformularen (knap Fejlfiler ) eller i AXM-rækken (knap Download fejlfiler).

Af følgende beskrivelse fremgår, hvordan fejlprotokoller kan eksporteres med AXM-rækken:

  1. AXM Classic åbner.
  1. Klik på den orange AXM-knap .
  2. AXM-række åbner.
  3. I gruppen INFO & HJÆLP vælges posten Download fejlfiler .
  4. Explorer-vinduet åbnes.
  5. Gem fejlprotokollen (endelse: .zip) i en filmappe efter eget valg.
  1. Fejlprotokol er eksporteret.