Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad

FARE

Död eller allvarlig personskada (troligt)

ADVARSEL

Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)

FORSIGTIG

Liten skada

OPMÆRKSOMHED

Skador på egendom eller fel

BEMÆRK

Låg eller ingen

ADVARSEL

warning

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

  1. Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.

BEMÆRK

notice

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

  1. Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

  1. Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktsproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.